A小調奏鳴曲 K.310?????????????? 莫扎特 曲
第十四首升C小調“月光”奏鳴曲Op. 27 No. 2?? 貝多芬 曲
第二十三號F小調奏鳴曲Op.57 “熱情”????? 貝多芬 曲

——中場休息——

彩云追月???????????????????王建中 曲
山丹丹開花紅艷艷???????????????王建中 曲
瀏陽河????????????????????王建中 曲
云南民歌《小河淌水》,選自《炎黃風情》????鮑元愷 曲
三首前奏曲??????????????????張帥 曲
?第一首:沖突 
?第二首:神秘 
?第三首:年輕的力量
《無詞歌》四首????????????????門德爾松 曲
?威尼斯船歌 Op.30No.6
?春之歌  
?失去的幻想Op.67 No.2 
梅菲斯托圓舞曲 No.1 S.514?????????? 李斯特 曲
欧洲杯赛程2018